De PITopia Visie

Bouw die brug tussen AL je medewerkers en je klanten

Tevreden klanten zijn trouwe klanten en kunnen echte ambassadeurs worden voor je bedrijf. Maar... de klant is veranderd.  Hij verwacht meer, is goed geïnformeerd en vergelijkt ervaringen uit verschillende sectoren. Toch kan de klant niet altijd verwoorden wat hij echt wil, wat hem tevreden 'zou' maken, wat hem uiteindelijk heeft beïnvloed.

90% van de klantbeslissingen is gebaseerd op onbewuste ervaringen en denkprocessen.

Onderzoek wijst uit dat de klant vandaag snelheid, transparantie, authenticiteit en vooral consistentie wil bij elk contact met een bedrijf. De klant kijkt niet meer alleen naar de verkoper of dienstverlener, maar naar alles wat hij kan zien, horen en voelen van een bedrijf.

Klantentevredenheid daalt met 40% als de opeenvolgende stappen in een klantenreis niet consistent zijn.

Maar onduidelijke visie en strategie, complexe processen, verkeerde gewoontes en tegenstrijdige objectieven kunnen barrières vormen voor klantgerichtheid.

Bouw die brug tussen al je medewerkers en je klanten

Een customer excellence traject begint dan ook met het meten van het huidig niveau van klantgerichtheid, het opsporen van barrières en het bepalen van een duidelijke strategie en klantenwaardenPas daarna kan het uitrollen van een nieuwe attitude en nieuwe manier van denken beginnen.  

Dit is niet iets van van enkele weken!

Dit is een cultuurverandering, waarbij niet de taken, maar wel de manier waarop verandert en zal alleen maar leiden tot succes indien de juiste objectieven worden bepaald en een gefundeerd actie- en communicatieplan zowel naar de interne als naar de externe klanten wordt opgezet.